Japanese Red Cross Ishinomaki Hospital

  1. Home
  2. tagalog

Listahan ng Pangalan ng mga Departo

Departo sa pangkalahatang pagsusuri Espesyalista sa Dugo Espesyalista sa Thyroid
Espesyalista sa Altapresyon Espesyalista sa Bato Espesyalista sa Diyabetes
Espesyalista sa Bukol Espesyalista sa Pampakalma Espesyalista sa Nervous System
Espesyalista sa Paghinga Espesyalista sa Tiyan(bituka) Espesyalista sa Puso
Dalubhasa sa Pagoopera Orthopedics Plastic Surgery
Operasyon sa Nervous System Operasyon sa dibdib/pitso (Paghinga) Operasyon sa Puso
Espesyalista sa Bata Operasyon sa Suso Operasyon sa Bata
Espesyalista sa Balat Departamento sa panggagamot sa Pag-ihi Dalubhasa sa Pagpapaanak
Dalubhasa sa pagbubuntis Departamento ng panggamot sa mata Panggagamot sa Tainga,Ilong,Lalamunan
Diagnostic Radiology Radiotheraphy Department  
Sentro sa Kritikal na Pag-aalaga

Outpatient Clinic

Clinic Reception Time 8:00 - 11:00(Lunes hanggang Biyernes)
Walang-konsultasyon araw Sat .Sun. Public holiday. Anibersaryo ng Pundasyon(5/1). Bagong taon(12/29 - 1/3)

*Ang Sentro ng Kritikal ay sumusuporta ng 24 oras.


Clinic Hours

General Ward 12:30 - 20:00
Emergency Ward. HCU 12:30 - 13:30
18:00 - 19:00

Ang pasyenteng nangangailangang magpatranslate ng Tagalog ay magpunta lamang sa inpormasyon sa unang palapag.


Access

Japanese Red Cross Ishinomaki Hospital
Address: Nishimichishita-71 Hebita, Ishinomaki-shi, Miyagi-ken